Giá xe 2,189,000,000đ
Phí trước bạ (12%) 262,680,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 20,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 2,474,110,000đ
Giá xe 2,249,000,000đ
Phí trước bạ (12%) 269,880,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 20,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 2,541,310,000đ
Giá xe 1,589,000,000đ
Phí trước bạ (12%) 190,680,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 20,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1,802,110,000đ
Giá xe 1,529,000,000đ
Phí trước bạ (12%) 183,480,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 20,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1,734,910,000đ
Giá xe 1,969,000,000đ
Phí trước bạ (12%) 236,280,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 20,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 2,227,710,000đ
Giá xe 2,049,000,000đ
Phí trước bạ (12%) 245,880,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 20,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 2,317,310,000đ
Giá xe 2,329,000,000đ
Phí trước bạ (12%) 279,480,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 20,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 2,630,910,000đ
Giá xe 2,349,000,000đ
Phí trước bạ (12%) 282,880,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 20,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 2,654,310,000đ
Giá xe 2,699,000,000đ
Phí trước bạ (12%) 323,880,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 20,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 3,045,310,000đ
Giá xe 2,719,000,000đ
Phí trước bạ (12%) 326,280,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 20,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 3,067,710,000đ

Lưu ý:
Công cụ ước tính giá chỉ mang tính chất tham khảo, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá chính xác

MINI COOPER S 3-DOOR
Giá xe2,189,000,000đ
Phí trước bạ (10%)218,900,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm)1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm)530,000đ
Phí đăng ký biển số xe11,000,000đ
Phí đăng kiểm xe340,000đ
Tổng cộng (phí + xe)2,421,330,000đ
MINI COOPER S 5-DOOR
Giá xe1,819,000,000đ
Phí trước bạ (10%)181,900,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm)1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm)530,000đ
Phí đăng ký biển số xe11,000,000đ
Phí đăng kiểm xe340,000đ
Tổng cộng (phí + xe)2,014,330,000đ
MINI COOPER S CONVERTIBLE
Giá xe 2,189,000,000đ
Phí trước bạ (10%) 218,900,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 11,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 2,421,330,000đ
MINI COOPER S CLUBMAN
Giá xe 2,249,000,000đ
Phí trước bạ (10%) 224,900,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 11,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 2,487,330,000đ
MINI COOPER S COUNTRYMAN
Giá xe 1,589,000,000đ
Phí trước bạ (10%) 158,900,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 11,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1,761,330,000đ
MINI ONE LCI
Giá xe 1,529,000,000đ
Phí trước bạ (10%) 152,900,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 11,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1,695,330,000đ
MINI COOPER S LCI 3 DOOR
Giá xe 1,969,000,000đ
Phí trước bạ (10%) 196,900,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 11,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 2,179,330,000đ
MINI COOPER S LCI 5 DOOR
Giá xe 2,049,000,000đ
Phí trước bạ (10%) 204,900,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 11,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 2,267,330,000đ
MINI JCW 3 DOOR (STANDARD)
Giá xe 2,329,000,000đ
Phí trước bạ (10%) 232,900,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 11,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 2,575,330,000đ
MINI JCW 3 DOOR (HIGH)
Giá xe 2,349,000,000đ
Phí trước bạ (10%) 234,900,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 11,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 2,597,330,000đ
MINI JCW COUNTRYMAN (STANDARD)
Giá xe 2,699,000,000đ
Phí trước bạ (10%) 269,900,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 11,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 2,982,330,000đ
MINI JCW COUNTRYMAN (HIGH)
Giá xe 2,719,000,000đ
Phí trước bạ (10%) 271,900,000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 11,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 3,004,330,000đ

Lưu ý:
Công cụ ước tính giá chỉ mang tính chất tham khảo, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá chính xác