SẢN PHẨM

MINI COOPER S 3 DOORS LCI : 1.969.000.000 VND ( Chưa Bao Gồm KM )

MINI COOPER S 5 DOORS LCI : 2.049.000.000 VND ( Chưa Bao Gồm KM )

MINI COUNTRYMAN S ALL4 LCI : 2.499.000.000 VND ( Dự Kiến T12/2020)

MINI CLUBMAN S LCI :
2.279.000.000 VND ( Chưa Bao Gồm KM )
MINI CONVERTIBLE S LCI :
2.189.000.000 VND ( Chưa Bao Gồm KM )
MINI COOPER S JCW:
2.329.000.000 VND
MINI CLUBMAN S JCW:
2.659.000.000 VND
MINI COUNTRYMAN S JCW:
2.699.000.000 VND
MINI CONVERTIBLE S JCW:
2.529.000.000 VND
( Chưa Bao Gồm KM )