SẢN PHẨM

MINI COOPER S 3 DOORS LCI : 1.819.000.000 VND ( Chưa Bao Gồm KM )

MINI COOPER S 5 DOORS LCI : 1.799.000.000 VND ( Chưa Bao Gồm KM )

MINI COUNTRYMAN S ALL4 LCI : 2.339.000.000 VND ( Chưa Bao Gồm KM )

MINI CLUBMAN S LCI :
2.279.000.000 VND ( Chưa Bao Gồm KM )
MINI CONVERTIBLE S LCI :
2.189.000.000 VND ( Chưa Bao Gồm KM )
MINI ONE LCI :
1.529.000.000 VND ( Chưa Bao Gồm KM )
MINI COOPER S JCW:
2.329.000.000 VND
MINI CLUBMAN S JCW:
2.499.000.000 VND
MINI COUNTRYMAN S JCW:
2.549.000.000 VND
MINI CONVERTIBLE S JCW:
2.499.000.000 VND
( Chưa Bao Gồm KM )

tin mới